Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prawa kobiet i dzieci w zakresie opieki laktacyjnej. Spotkanie w Biurze RPO

Data:

W dniu 17 kwietnia 2024 r. odbyło się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w trybie hybrydowym spotkanie z przedstawicielkami Stowarzyszenia Małyssak oraz „Koalicji na rzecz zmian w opiece laktacyjnej w Polsce”. Głównym tematem spotkania była opieka laktacyjna w związku z łamanymi prawami kobiet i dzieci w tym zakresie.

W spotkaniu uczestniczyły: Katarzyna Kołodziejczyk – prezeska Stowarzyszenia Małyssak, Dorota Mrozowicz-Grodzka – wiceprezeska Stowarzyszenią Małyssak, dr n. biol. Katarzyna Łubiech – członkini Stowarzyszenia Małyssak, Agata Aleksandrowicz – Hafija.pl oraz członkini Fundacji Specjaliści Dzieciom, Marlena Świrk – prezeska Fundacji Mlekiem Mamy, Izabela Czarnecka-Przytuła – wiceprezeska Fundacji Mama na Huśtawce, Anna Koronkiewicz-Wiórek – prezeska Zarządu Stowarzyszenia Ochrony Promocji i Wsparcia Karmienia Piersią, Małgorzata Bryl-Sikorska –przedstawicielka Stowarzyszenia Tulimy Mamy, Agnieszka Browarska – prezeska Fundacji ,,SPECJALIŚCI DZIECIOM", Alicja Nowaczyk –  prezeska zarządu Fundacji Matecznik.

Ze strony Biura RPO w spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego: dyrektor Piotr Mierzejewski, Ewa Talma-Pogrzebska, Cezary Pachnik oraz Adela Gąsiorowska Pełnomocniczka Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Współpracy z Partnerami Społecznymi.

Przedstawicielki Stowarzyszenia Małyssak oraz „Koalicji na rzecz zmian w opiece laktacyjnej w Polsce” zaprezentowały monitoring opieki laktacyjnej w Polsce za lata 2018-2022, który wykazał, że opieka laktacyjna wymaga zmian w obszarach: opieki w ciąży i edukacji przedporodowej, opieki okołoporodowej w szpitalu, opieki środowiskowej, w tym położnej środowiskowo-rodzinnej, poradnictwa laktacyjnego i wsparcia niemedycznego, opieki medycznej nad kobietą w okresie laktacji, ochrony matek i dzieci przed wpływami komercyjnymi oraz edukacji pracowników ochrony zdrowia i społeczeństwa o karmieniu piersią.

Przedstawiono niezbędne kierunki zmian w opiece laktacyjnej, które muszą zostać podjęte na szczeblu krajowym, aby kobiety nie musiały rezygnować przedwcześnie z karmienia piersią w wyniku przeszkód, których wiele zidentyfikowano w ww. raporcie.

Spotkanie zakończono wspólnymi wnioskami oraz omówiono możliwą współpracę w ramach przedstawionych oraz przyszłych zagadnień mających na celu poprawy warunków opieki laktacyjnej.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski