Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO Marcin Wiącek spotkał się z przedstawicielem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców w Polsce Kevinem Allenem

Data:

17 stycznia 2022 r. W Biurze RPO odbyło się spotkanie Marcina Wiącka z przedstawicielem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) w Polsce Kevinem Allenem. W rozmowach uczestniczyli również główny koordynator do spraw współpracy naukowej w Biurze Rzecznika Maciej Grześkowiak oraz naczelniczka Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych Agnieszka Szmajdzińska. Ze strony UNHCR, Kevinowi Allenowi towarzyszyła Katarzyna Oyrzanowska.

Spotkanie poświęcone było sytuacji uchodźców w Polsce, kryzysowi humanitarnemu na granicy z Białorusią, detencji cudzoziemców w Polsce oraz działaniom podejmowanym w tym zakresie przez RPO i UNHCR, a także możliwości współpracy międzyinstytucjonalnej. Rozmawiano również na temat działań podejmowanych przez Biuro RPO w zakresie praw osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. Rzecznik szczególną uwagę zwrócił na orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach dotyczących procedury tzw. „pushbacków”, czyli niezwłocznego cofnięcia cudzoziemców do granicy, z pominięciem istniejących procedur azylowych i powrotowych. 

Omówiono też działania na rzecz osób dotkniętych kryzysem w Ukrainie wywołanym wojną i pomoc państwa dla uchodźców ukraińskich przybywających na terytorium Polski. 

Kevin J. Allen objął funkcję Przedstawiciela Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce w sierpniu 2022 r. Jest związany z agencją ONZ ds. uchodźców od 2004 r. Wcześniej pan Allen służył na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla i zewnętrznych łączników w UNHCR w Genewie (2019-22); kierował działaniami ratunkowymi dla uchodźców Rohingya w Bangladeszu (2017-18); i służył jako przedstawiciel UNHCR w Nepalu (2016-17) i Tadżykistanie (2014-16).

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2023-01-17 13:48:06
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski