Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Niejasne zasady naboru do Prokuratorii Generalnej. Rzecznik prosi premiera o zmianę przepisów. KPRM: zmian nie będzie

Data:
  • Ani w ustawie o Prokuratorii Generalnej RP, ani w rozporządzeniach nie został określony sposób przeprowadzania rekrutacji do tej instytucji
  • Może to godzić w konstytucyjne prawo do równego dostępu do służby publicznej i zasadę równości wobec prawa - ocenia RPO
  • Brak ustawowego określenia zasad naboru może też budzić wątpliwości natury konstytucyjnej, bo pełna i przejrzysta procedura powinna znaleźć się w ustawie
  • AKTUALIZACJA: KPRM przedstawiła stanowisko, zgodnie z którym przepisy o Prokuratorii Generalnej nie wymagają wprowadzenia zmian (całość odpowiedzi w załączniku na dole strony)

RPO Marcin Wiącek zwraca się do premiera Mateusza Morawieckiego o zmianę przepisów.

Rzecznik bada sprawę na wniosek obywatela, który zwrócił uwagę, że zasady rekrutacji do Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej mogą naruszać konstytucyjne prawo równego dostępu do służby publicznej oraz potencjalnie stanowić dowód na naruszenie zasady równego traktowania.

Rzecznik przenalizował sprawę i zwrócił uwagę, że ustawa o Prokuratorii Generalnej nie reguluje sposobu przeprowadzenia naboru. Mówi jedynie, że powinien być otwarty i konkurencyjny. Również w aktach wykonawczych brak jest określenia zasad rekrutacji.

Brak określenia procedury w ustawie uniemożliwia kandydatom kontrolę, czy odbyła się ona zgodnie z prawem. Narusza to prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach oraz zasadę legalizmu. Zgodnie z nią organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Pominięcie to może budzić wątpliwości natury konstytucyjnej. Niekonstytucyjność aktu prawnego może wynikać zarówno z jego przepisów, jak z tego, co ustawodawca zgodnie z Konstytucją powinien w nim uregulować, ale tego nie zrobił.

Po przeanalizowaniu przepisów i wyjaśnienia udzielonego w sprawie przez prezesa Prokuratorii Generalnej Rzecznik doszedł do wniosku, że rekrutacja na podstawie wewnętrznych regulacji i „utrwalonych dobrych praktyk” nie daje wystarczającej gwarancji, że nabór będzie otwarty i konkurencyjny. A taki wymóg stawia rekrutacji ustawa.

Zapewnienie właściwego funkcjonowania Prokuratorii Generalnej wymaga w szczególności, aby osoby w niej zatrudnione były rekrutowane w oparciu o kwalifikacje merytoryczne. Procedura powinna zaś być przejrzysta i skonstruowana w sposób eliminujący wszelką dyskryminację.

Z tych powodów Marcin Wiącek prosi premiera o rozważenie uzupełnienia ustawy o Prokuratorii Generalnej.

III.603.2.2021

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź KPRM
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski