Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO do MON ws zasad naboru do Żandarmerii Wojskowej

Data:

Służba w Żandarmerii Wojskowej jest służbą publiczną, a zasady naboru do niej musza być zgodne z ustawą. Tymczasem MON w rozporządzeniu wprowadza rozwiązania, o których ustawa nie mówi. RPO zwraca na to uwagę ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej (Dz.U. poz. 1605) postępowanie kwalifikacyjne obejmuje trzy etapy:

  1. analizę złożonego wniosku pod względem formalnym oraz pod względem spełnienia wymagań na stanowisku służbowym;
  2. czynności lub badania określone w art. 8a ust. 8 ustawy;
  3. ustalenie, że kandydat posiada predyspozycje i spełnia warunki do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej albo że kandydat nie posiada predyspozycji lub nie spełnia warunków do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej.

Z tego przepisu wynika, że zasady naboru do Żandarmerii Wojskowej częściowo zostały uregulowane w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 431 ze zm.), częściowo zaś w rozporządzeniu.

Niezależnie od oceny, czy te szczegółowe regulacje rozporządzenia są trafne z punktu widzenia interesu służby, wątpliwości budzi określenie aktem wykonawczym zasad przeprowadzania naboru do służby publicznej, w tym w szczególności przypadków przerywania/zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, a w konsekwencji odmowy nawiązania stosunku służbowego (§ 3 pkt 3 w zw. z § 4 – 5 rozporządzenia).

WZF.7043.50.2021.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MON
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk