Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO pyta MSWiA o koszty druku kart wyborczych w wyborach, których nie było

Data:
  • Ile pieniędzy publicznych wydano na druk kart wyborczych w zaplanowanych na 10 maja 2020 r. wyborach prezydenckich w trybie korespondencyjnym, które się nie odbyły – pyta RPO szefa MSWiA
  • 11 maja Rzecznik zwrócił się o taką informację do premiera
  • Uzyskał odpowiedź, że za podpisywanie umów o druk i konfekcjonowanie kart odpowiadali ministrowie Jacek Sasin i Mariusz Kamiński

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, że z uwagi na fakt, iż wybory 10 maja nie zostały przeprowadzone, konieczne jest zapewnienie opinii publicznej możliwości oceny gospodarności poniesionych dotychczas wydatków ze środków publicznych. Do Rzecznika trafiają wnioski obywateli w tej sprawie.

Chodzi o koszty wydrukowania odpowiedniej liczby kart do głosowania, instrukcji głosowania korespondencyjnego oraz oświadczeń o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Takiej  informacji publicznej nie mogli uzyskać ani dziennikarze, ani parlamentarzyści.  Nie informowały o tym Poczta Polska czy Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Jak odpisał RPO szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, Prezes Rady Ministrów wydał decyzje polecające Poczcie Polskiej S.A. oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. realizację działań w zakresie przeciwdziałania C0V1D-19 na podstawie art. 11 ust. 2, w związku z art. 11 ust. 2a, ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Wydane decyzje miały na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w wyniku gromadzenia się ludzi w dużych grupach w następstwie realizacji przez nich czynnego prawa do głosowania w wyborach prezydenckich w formie wizyty w lokalu wyborczym. Prezes Rady Ministrów nie wydawał innych decyzji w sprawie.

- Premier polecił Poczcie Polskiej realizację działań zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 r. w trybie korespondencyjnym a PWPW – wydrukowanie kart i instrukcji głosowania. Każdorazowo premier wyznaczał ministrów - Aktywów Państwowych oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji - jako odpowiedzialnych za zawarcie umów ze spółkami. Finansowanie realizacji poleceń miało nastąpić z części budżetowych, których dysponentami są odpowiednio ci ministrowie, zgodnie z zawartymi umowami – informował Michał Dworczyk.

Teraz RPO wystąpił zatem o te informacje do MSWiA.  

VII.6060.26.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-06-01 12:17:25
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-05-12 21:05:47
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk