Biuletyn Informacji Publicznej RPO

MSWiA nie odpowiada na pytanie RPO o koszty druku kart wyborczych w wyborach, których nie było

Data:
  • Ile pieniędzy publicznych wydano na druk kart wyborczych w zaplanowanych na 10 maja 2020 r. wyborach prezydenckich w trybie korespondencyjnym, które się nie odbyły?
  • Na takie pytanie RPO od dwóch miesięcy nie odpowiada szef MSWiA
  • A odpowiedź jest ważna, skoro Poczta Polska będzie mogła wystąpić do Szefa Krajowego Biura Wyborczego o rekompensatę swych kosztów

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, że wobec nieprzeprowadzenia  wyborów 10 maja konieczne jest zapewnienie opinii publicznej możliwości oceny gospodarności poniesionych dotychczas wydatków ze środków publicznych. Do RRO wpływały wnioski obywateli w tej sprawie. Chodzi o koszty wydrukowania odpowiedniej liczby kart do głosowania, instrukcji głosowania korespondencyjnego oraz oświadczeń o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Takiej  informacji publicznej nie mogli uzyskać ani dziennikarze, ani parlamentarzyści.  Nie informowały o tym Poczta Polska czy Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Jeszcze 11 maja 2020 r. Rzecznik zwrócił się o taką informację do premiera Mateusza Morawieckiego. Uzyskał odpowiedź, że za podpisywanie umów o druk i konfekcjonowanie kart odpowiadali ministrowie Jacek Sasin i Mariusz Kamiński.

Jak odpisał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, Prezes Rady Ministrów wydał decyzje polecające Poczcie Polskiej S.A. oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. realizację działań w zakresie przeciwdziałania C0V1D-19 na podstawie art. 11 ust. 2, w związku z art. 11 ust. 2a, ust. 3 ustawy „kowidowej” z 2 marca 2020 r.

- Premier polecił Poczcie Polskiej realizację działań zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 r. w trybie korespondencyjnym a PWPW – wydrukowanie kart i instrukcji głosowania. Każdorazowo premier wyznaczał ministrów - Aktywów Państwowych oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji - jako odpowiedzialnych za zawarcie umów ze spółkami. Finansowanie realizacji poleceń miało nastąpić z części budżetowych, których dysponentami są odpowiednio ci ministrowie, zgodnie z zawartymi umowami – informował Michał Dworczyk.

Rzecznik wystąpił zatem 2 czerwca o te informacje do MSWiA.  Jednak do dziś do Biura RPO nie wpłynęła odpowiedź na to wystąpienie.

Teraz w ponagleniu do ministra Mariusza Kamińskiego Adam Bodnar podkreśla, że 24 lipca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu.

Przewiduje ona, że podmioty - które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie Prezesa Rady Ministrów związane bezpośrednio z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., z możliwością głosowania korespondencyjnego - będą mogły wystąpić do Szefa Krajowego Biura Wyborczego o przyznanie jednorazowej rekompensaty na pokrycie zasadnie poniesionych kosztów, związanych bezpośrednio z realizacją polecenia.

W tym kontekście szczególnie istotne jest zapewnienie opinii publicznej informacji, o które RPO prosił w wystąpieniu do MSWiA z 2 czerwca.

Tymczasem 15 września 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zbada decyzję premiera ws. powierzenia Poczcie Polskiej organizacji niedoszłych wyborów prezydenckich.  29 kwietnia 2020 r. RPO wniósł, by sąd stwierdził nieważność decyzji Prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia 2020 r. Polecała ona Poczcie Polskiej realizację działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19 -polegających na podjęciu i realizacji czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta RP w 2020 r. w trybie korespondencyjnym.

VII.6060.26.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk