Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Premier nie wie, ile kosztował wydruk kart wyborczych. KPRM odpowiada RPO

Data:
  • Premier wydał polecenia organizacji wyborów korespondencyjnych na podstawie specustawy „kowidowej”, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa w czasie głosowania w lokalach wyborczych
  • Za podpisywanie samych umów o druk i konfekcjonowanie kart odpowiadali jednak ministrowie: Jacek Sasin i Mariusz Kamiński
  • RPO otrzymał odpowiedź szefa Kancelarii Premiera min. Michała Dworczyka na pytanie z 11 maja o wydatki publiczne związane z organizacją wyborów 10 maja. Wybory te się nie odbyły

- Prezes Rady Ministrów wydał decyzje polecające Poczcie Polskiej S.A. oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. realizację działań w zakresie przeciwdziałania C0V1D-19 na podstawie art. 11 ust. 2, w związku z art. 11 ust. 2a, ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego – wyjaśnił min. Dworczyk.

Wydane przez Prezesa Rady Ministrów decyzje miały na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w wyniku gromadzenia się ludzi w dużych grupach w następstwie realizacji przez nich czynnego prawa do głosowania w wyborach prezydenckich w formie wizyty w lokalu wyborczym. Prezes Rady Ministrów nie wydawał innych decyzji w sprawie.

Premier polecił Poczcie realizację działań zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 r. w trybie korespondencyjnym a PWPW – wydrukowanie kart i instrukcji głosowania. Jednak każdorazowo premier wyznaczał ministrów (Aktywów Państwowych i Spraw Wewnętrznych i Administracji) jako odpowiedzialnych za zawarcie umów ze spółkami. Finansowanie realizacji poleceń miało nastąpić z części budżetowych, których dysponentami są odpowiednio ww. ministrowie, zgodnie z zawartymi umowami.

VII.6060.26.2020

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2020-05-28 15:26:43
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-05-12 21:05:47
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk