Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Opinia o zmianach w prawie wyborczym – wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Marszałka Senatu

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił stanowisko w sprawie uchwalonej przez Sejm RP dnia 14 grudnia 2017 roku i przesłanej do Senatu RP ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Uwagi RPO obejmują zmiany dotyczące administracji wyborczej, terminu wprowadzanych zmian, obwodowych komisji wyborczych, głosowania korespondencyjnego, informacji dla wyborców, procedur głosowania oraz zasad finansowania kampanii wyborczych.

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2017-12-18 14:46:32
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski