Biuletyn Informacji Publicznej RPO

O wsparciu dla osób starszych - rzecznik praw obywatelskich w Centrum Wsparcia Osób Starszych w Miechowie

Data:
,

Od 2015 roku w Miechowie działa Centrum Wsparcia Osób Starszych (CWOS), mające na celu udzielanie kompleksowej pomocy mieszkańcom gminy Miechów, którzy ukończyli 60. rok życia. Prawa obywatelskie osób starszych są dla RPO stale, od wielu lat, bardzo ważne (przykładem może być akcja zbierania dobrych pomysłów i praktyk - Złota Księga RPO). Spotkania regionalne są okazją do rozmowy o problemach osób starszych. Na spotkanie z aktywistami Centrum w Miechowie przyszło ponad 30 osób.

- Mam wspaniałe wnuki, jestem na emeryturze.

- Mam wnuki, jestem z nich dumna, czekam na emeryturę.

- Pracowałem 40 lat, mam wnuka-Anglika.

- Jestem na emeryturze i nie chcę siedzieć w domu.

- Jestem psychologiem, specjalizuję się w psychogeriartrii.

- Przepracowałem 40 lat.

- Jestem na emeryturze, mam czas wolny.

- Mam tylko 70 lat, jestem za młoda na starość.

- Pracowałam 35 lat, jestem emerytowaną nauczycielką.

- Mam dzieci i wnuki, 40 lat po ślubie.

- Jestem wolontariuszem w Caritasie.

- Jestem na emeryturze, jestem sołtysem.

- Jestem emerytowaną nauczycielką, po Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, teraz studiuję na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Tak przedstawiali się uczestnicy popołudniowego spotkania, które otworzył burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski.

- Nie jesteśmy w Miechowie przez przypadek. Wiemy, że tutaj się dużo dzieje. Więcej, niż w innych miejscowościach i to od dłuższego czasu – mówiła dyrektor Barbara Imiołczyk z Centrum Projektów Społecznych, współprzewodnicząca Komisji Ekspertów RPO ds. osób starszych. - Całościowe wsparcie, jakie Państwo oferujecie osobom starszym, jest ewenementem na skalę kraju. Wypełniacie dramatyczną lukę w systemie.

Dyrektor Imiołczyk przedstawiła ostatnią publikację ekspertów Rzecznika - „System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania” (patrz załącznik) -  zwracając szczególną uwagę na potrzebę właściwego dostosowania mieszkań do potrzeb osób starszych. – To jeszcze nie jest powszechnie znany problem, ale jeśli mieszkanie nie jest dostosowane, to kończy się to przeprowadzką osoby starszej do domu pomocy społecznej. A przecież starych drzew nie powinno się przesadzać – powiedziała. - Tymczasem w miejscowościach, gdzie działają aktywni seniorzy, łatwiej o takich standardach rozmawiać i łatwiej je wprowadzać. 

- My rzeczywiście zadbaliśmy o zajęcia dla seniorów, o imprezy kulturalne, ale – jak sprawdziliśmy – korzysta z tego tylko 8 proc. seniorów i to głównie w samym Miechowie. Odkryliśmy, że najważniejsze są sprawy opieki zdrowotnej i społecznej. Mamy już diagnozę, która jest już m.in. podstawą do wniosku o dom seniora. Ale nie mamy pomysłu, jak dotrzeć do seniorów, którzy są w domach – mówiła Magdalena Wilk-Białek, kierowniczka Referatu Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Społecznymi w Miechowie.

- To prawda, tu się wszystko dzieje w mieście, nic na wsi prawie - mówili uczestnicy spotkania. - Jak się mieszka na wsi, to o sprawach seniorów najłatwiej dowiedzieć się, kiedy człowiek zachoruje. Np. w związku z chorobą nowotworową. Inaczej jest trudno.

- A jak ktoś nie ma samochodu, to nie jest w stanie skorzystać z oferty gminy. Są spotkania, są pikniki, ale jak senior opiekuje się jeszcze niepełnosprawną osobą, to już w ogóle nie ma szans.  (- A co byście Państwo powiedzieli na objazdowe zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku? - pytał Adam Bodnar).

- Bardzo dużym kłopotem jest obowiązkowy wywiad środowiskowy w przypadku usług opiekuńczych. Ludzie są nieufni a to bardzo ogranicza szanse niesienia pomocy. Nic dziwnego zresztą, skoro w czasie wywiadu zbiera się bardzo wrażliwe dane osobowe (to jest niewątpliwie sprawa dla RPO do zbadania).

- Lekarze nie zajmują się całościowo starszymi pacjentami (Adam Bodnar: To może nagradzajcie lekarzy przyjaznych pacjentom starszym? Sala: Ooooo, świetny pomysł!).

- Dziś polskim pacjentom proponuje się by na zabeg usunięcia zaćmy jechali do Czech. Ale przecież jeśli będę wymagała dalszego leczenia, to to nie będę do Czech jeździć? (Adam Bodnar: - To sprawa dla RPO, musimy to sprawdzić).

- Tylko niech Pan Rzecznik sobie nie wyobraża, że my tu nic, tylko balujemy (śmiech na sali). My tu się naprawdę organizujemy - mówili zebrani. I cała ekipa Rzecznika kręciła głowami ze zdziwienia i zachwytu, że oferta dla seniorów jest w Miechowie tak bogata.

Co robi Centrum w Miechowie?

Do Zadań Centrum w Miechowie należy:

 • działalność informacyjna z zakresu opieki medycznej, społecznej oraz kulturalnej dla seniorów oraz ich rodzin
 • nieodpłatne korzystanie z telefonu, faksu, kopiarki, drukarki, skanera przez osoby starsze przy organizowaniu leczenia i wsparcia społecznego
 • bieżące informowanie osób starszych o sprawach istotnych dla ich zdrowia, bezpieczeństwa i rozwoju
 • wolontariat seniorów
 • integracja osób starszych
 • szkolenia dla osób starszych i ich rodzin
 • diagnoza osób starszych
 • dla osób po przebytej hospitalizacji CWOS oferuje bezpłatne specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z bezpłatnych usług specjalistycznych w warunkach domowych korzystać mogą seniorzy, którzy spełniają jednocześnie warunki:

 • ukończyli 60. rok życia,
 • zgłosili się do CWOS nie później niż w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu leczenia szpitalnego,
 • złożyli poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia.

Na koniec spotkania okazało się, że kłopotem w Miechowie są schody: na spotkania Centrum trzeba wejść na trzecie piętro, windy nie ma. - Dlatego nie wszyscy tu dziś byli.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także