Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Mówię nie molestowaniu – Magdalena Sobkowiak - Prezeska stowarzyszenia „Kobiety w Centrum” (wideo)

Data:
 • Trwa kampania 16 dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć 
 • Ogólnoświatowa kampania rozpoczęła się 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) i potrwa do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka)
 • Molestowania doświadczyło aż 87% dorosłych Polek. Co trzecia w miejscu publicznym a domu aż co czwarta
 • Molestowanie dotyka nasze matki, żony, parterki, córki, siostry, przyjaciółki, koleżanki z pracy, sąsiadki. Dlatego #PowiedzNiePrzemocy

Molestowanie

Według art. 3 ust. 3 ustawy o równym traktowaniu molestowanie to każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby fizycznej i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Molestowanie może przybrać postać przemocy psychicznej, emocjonalnej a nawet fizycznej. Jego istotą jest naruszenie godności osoby doświadczającej molestowania.  

Przykłady molestowania:

 • wygłaszanie obraźliwych komentarzy lub gróźb pod adresem ofiary osobiście, 
 • grożenie ofierze przemocą, 
 • wykonywanie obraźliwych gestów,
 • wysyłanie ofiarom e-maili lub wiadomości tekstowych, które były obraźliwe lub zawierały groźby, 
 • publikowanie obraźliwych lub zawierających groźby komentarze na temat ofiary w internecie.

Statystyka

Zgodnie z wynikami badania Agencji Praw Podstawowych Polki doświadczają molestowania w postaci m.in. obraźliwych lub zawierających groźby komentarzy, gestów lub maili: 

 • na ulicy, w parku lub w innym miejscu publicznym (34%)
 • we własnym domu (18%)
 • w pracy (12%)
 • w sklepie lub restauracji (10%)
 • w szkole (9%)
 • w domu innych osób (5%)

Raport Biura Rzecznika Praw Obywatelskich „Doświadczenie molestowania wśród studentek i studentów. Analiza i zalecenia” z 2018 roku pokazuje, że 71,1% badanych kobiet przyznało, że w przeciągu całego życia doświadczyło co najmniej jednej formy molestowania, zaś 47% kobiet doświadczyło molestowania od momentu rozpoczęcia studiów. Najczęściej przywoływaną przez badane studentki przesłanką, ze względu na którą doświadczały różnych form molestowania, była płeć –  co druga studentka (46,6%) wskazywała płeć jako przesłankę molestowania na uczelni wyższej.

#PowiedzNiePrzemocy

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych  (art. 30 Konstytucji).

Kampania 16 dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć jest okazją do podkreślania jak ważna jest ochrona ofiar przemocy, czyli osób, których godność została szczególnie naruszona, bez względu na formę, motywację czy przyczynę.

Ochrona praw osób doświadczających jakiejkolwiek przemocy jest priorytetem w działalności Rzecznika. Państwo powinno skutecznie przeciwdziałać przemocy wobec kobiet ze względu na płeć i chronić ich prawa i wolności.

 

Kadr z nagrania przedstawiający Magdalenę Sobkowiak stojącą na czarnym tle i spoglądającą w obiektyw. Na kadr nałożony jest znak play - trójkąt w kole.

Apel Magdaleny Sobkowiak, Prezeski stowarzyszenia „Kobiety w Centrum”

Mówię NIE molestowaniu 

Czy wiesz, że molestowania doświadczyło aż 87% dorosłych Polek?! Co trzecia w miejscu publicznym, w domu aż co czwarta. “Niewinne żarciki” - jak niektórzy mówią - ranią i zostawiają ślad. Molestowane kobiety są mniej pewne siebie i mniej wykorzystują swój potencjał. Płeć nie może być powodem do gorszego traktowania i dyskryminacji. 

Molestowanie dotyczy nas wszystkich: matek, żon, sióstr, koleżanek, przyjaciółek, znajomych z pracy czy sąsiadek... #PowiedzNiePrzemocy.
 

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik