Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Stan szczepień w domach pomocy społecznej i placówkach opieki

Data:
Tagi: Szczepienia
  • Większość mieszkańców domów pomocy społecznej i prywatnych placówek opieki została już zaszczepiona. Szczegółowe dane zaprezentowali przedstawiciele urzędów z województw: łódzkiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego

W domach pomocy społecznej i prywatnych domach opieki przebywają osoby z grup najbardziej narażonych na zakażenie: osoby starsze, schorowane, z niepełnosprawnościami. Zakażenia mogą pojawić się także w innych zamkniętych placówkach.

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi, Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur  pytał odpowiednie organy o działania podjęte w tych placówkach w ramach epidemii koronawirusa. Jednym ze środków służących zapobieganiu zarażeniom w DPS i prywatnych placówkach opieki były szczepienia mieszkańców jak i personelu. KMPT zapytał, jak wygląda stan szczepień w tego typu jednostkach.

Szczepienia w województwie łódzkim

Piotr Pietrzak, dyrektor Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego  poinformował, że według stanu na dzień 12 kwietnia 2021 r. na terenie województwa łódzkiego 5985 mieszkańców domów pomocy społecznej i 673 mieszkańców placówek całodobowej opieki wyraziło chęć skorzystania ze szczepień przeciwko COVID-19. W przypadku pracowników tego typu placówek, chęć zaszczepienia wyraziło 3391 osób zatrudnionych w DPS oraz 345 członków personelu prywatnych placówek opieki.

Jak wskazał przedstawiciel wojewody, dwoma dawkami zaszczepiono:

  • w domach pomocy społecznej: 4269 mieszkańców i 1881 pracowników;
  • w placówkach całodobowej opieki: 583 mieszkańców i 246 pracowników.

- Zarówno mieszkańcy jak i personel ww. placówek w zależności od zgłaszanych potrzeb mają nieograniczony dostęp do możliwości szczepienia przeciwko COVID-19 – podkreślił Piotr Pietrzak.

Sczepienia w województwie zachodniopomorskim

Odpowiadając na pismo KMPT, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Justyna Borzym wskazała, że 3 640 mieszkańców DPS oraz 640 pensjonariuszy prywatnych placówek opieki wyraziło chęć zaszczepienia przeciwko Covid-19. W przypadku pracowników było to 1 906 osób w DPS i  297 w placówkach opieki.

Na dzień 6 kwietnia 2021 r. zaszczepionych zostało 3 529 mieszkańców DPS, z czego dwie dawki szczepionki przyjęło 2 746 osób. W prywatnych domach opieki zaszczepiono 554 pensjonariuszy, z czego 496 osób dwoma dawkami.

Zaszczepionych zostało także 1 835 pracowników DPS, w tym dwoma dawkami szczepionki – 1 258 osób. W przypadku prywatnych placówek opieki szczepionkę przyjęło 250 osób, z czego 202 pracowników otrzymało obie wymagane dawki.

Szczepienia w województwie warmińsko-mazurskim

Urszula Jędrychowska, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wskazała, że chęć zaszczepienia przeciwko Covid-19 zgłosiło 3 459 pensjonariuszy DPS oraz 456 mieszkańców prywatnych placówek opieki. W przypadku personelu było to 1 915 osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej oraz  299 pracujących w prywatnych placówkach opieki.

Dwie dawki szczepionki otrzymało 3 002 mieszkańców oraz 1 363 pracowników domów pomocy społecznej, a także 333 pensjonariuszy i 210 pracowników prywatnych placówek opieki.

Jak wskazała Urszula Jędrychowska, dane dotyczące szczepień mieszkańców i pracowników placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w osobom podeszłym wieku zostały zebrane wg stanu na 22.04.2021 r., natomiast dane dotyczące szczepień mieszkańców i pracowników domów pomocy społecznej - wg stanu na 28.04.2021 r.

KMP.071.8.2020

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski