Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Pełne szczepienie - warunkiem udziału studentów medycyny w zajęciach w rzeszowskim szpitalu. Interwencja Rzecznika

Data:
Tagi: Szczepienia
  • Studenci kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim muszą mieć pełne szczepienie przeciw koronawirusowi, by móc uczestniczyć w praktycznych zajęciach w tamtejszym szpitalu wojewódzkim
  • W sprawie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Pyta rektora uczelni m.in. o podstawę prawną gromadzenia danych studentów o ich szczepieniach

Do RPO wpłynęło pismo dotyczące zasad odbywania praktyk wakacyjnych, zajęć praktycznych, ćwiczeń klinicznych oraz praktyk zawodowych przez studentów kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim w Szpitalu Wojewódzkim im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Z przekazanych informacji wynika, że studenci będą mogli realizować zajęcia w szpitalu jedynie po okazaniu dokumentu potwierdzającego pełne zaszczepienie się przeciwko Covid-19.

W praktyce będzie to oznaczać, że w zajęciach nie będą mogły wziąć udziału zarówno osoby, które w ogóle nie są zaszczepione, jak i te, które otrzymały tylko pierwszą dawkę szczepionki bądź chorowały w ostatnim czasie na Covid-19 i zgodnie z zaleceniami nie mogą przystąpić do szczepienia, jak również i osoby, które nie mogą się zaszczepić z uwagi na inne przeciwskazania.

Władze uniwersytetu zobligowały studentów do przekazania informacji, czy spełniają wymóg udziału w zajęciach w szpitalu.

Rzecznik poprosił rektora uczelni prof. dr. hab. Sylwestra Czopka o wyjaśnienia. Chodzi zwłaszcza o wskazanie podstawy prawnej, na jakiej uczelnia gromadzi dane studentów dotyczące szczepień.

VII.7033.27.2021

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski