Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Rzecznik: co z podwyżkami w Krajowej Administracji Skarbowej?

Data:
  • Funkcjonariusze i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej obawiają się niedotrzymania przez rząd porozumienia w sprawie podwyżek uposażeń
  • Spodziewają się wręcz zmniejszenia premii, zwolnień oraz redukcji etatów
  • A niedawno - w związku z utworzeniem KAS - przeszli reorganizację i byli zapewniani o sukcesach w związku ze wzrostem ściągalności podatku VAT
  • Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej biorą też aktywny udział w walce z koronawirusem

Funkcjonariusze i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej masowo zwracają się do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie niedotrzymania warunków porozumienia zawartego 29 stycznia 2020 r. pomiędzy kierownictwem KAS a Komitetem Protestacyjnym co do realizacji postulatów płacowych członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w ramach KAS. Porozumienie zostało zatwierdzone przez Ministra Finansów.

Zasadnicze uwagi dotyczą realizacji § 1 ust. 1 Porozumienia, który określa, że od 1 stycznia 2020 r. pracownicy  i funkcjonariusze KAS otrzymają podwyżki wynagrodzeń w przeciętnej miesięcznej wysokości obejmującej również 6-procentowy wzrost kwoty bazowej.

Według porozumienia podwyżki mają być wypłacone w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2020, z wyrównaniem od 1 stycznia. Zdaniem wnioskodawców środki na to zagwarantowano w uchwale modernizacyjnej KAS i w obecnej ustawie budżetowej.

Tymczasem sygnały uzyskiwane przez pracowników i funkcjonariuszy KAS świadczą o tym, że strona rządowa zamierza wycofać się z zobowiązań. Ponadto wypłacenie już funkcjonariuszom MSWiA podwyżek z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r. odbierają oni jako przejaw dyskryminacji i zamiar wyłączenia ich ponad 60-tysięcznej grupy zawodowej z kręgu beneficjentów obietnic rządu.

Podnoszą także, że spodziewają się zmniejszenia premii, zwolnień oraz redukcji etatów. Jest to dla nich szczególnie dotkliwe, bo niedawno w związku z utworzeniem KAS przeszli reorganizację i byli zapewniani o szczególnych osiągnięciach i sukcesach w związku z wzrostem ściągalności podatku VAT.

A wykonują oni zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej. Zapewniają też obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.               

Nie do przecenienia jest też ich wkład w zwalczanie przestępczości zorganizowanej zajmującej się przemytem, nadzorem i kontrolą firm zajmujących się działalnością akcyzową, kontrolą transportu paliw, alkoholu i innych towarów, z których podatki wzbogacają budżet państwa. W trudnej obecnie sytuacji epidemicznej i gospodarczej dbają o zachowanie prawidłowego obrotu handlowego z zagranicą.

Ponadto funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej biorą aktywny udział w walce z koronawirusem, na równi z innymi służbami mundurowymi. Uczestniczą w bezpośrednim kontakcie z osobami przekraczającymi przejścia graniczne, a także w odprawach celnych towarów w oddziałach wewnętrznych.

Zaznaczają, że to dzięki ich zaangażowaniu ogromne transporty środków medycznych do zwalczania epidemii, jakie przybyły do Polski, były natychmiast odprawiane. Dbają także, aby z kraju nie były wywożone środki medyczne takie jak leki, respiratory i maseczki ochronne.

Rzecznik poprosił Magdalena Rzeczkowską, szefową Krajowej Administracji Skarbowej, o informację dotyczącą realizacji porozumienia.

WZF.7044.5.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-05-12 09:42:24
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-05-27 10:01:02
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk