Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus i przymusowa praca pielęgniarek. RPO do MRPiPS

Data:
  • Tarcza Antykryzysowa 2.0 pozwala na wprowadzanie obowiązku pracy dla pielęgniarek, możliwość ich skoszarowania  i wymogu pozostawania w gotowości do pracy. To narusza standardy międzynarodowych i art. 65 Konstytucji
  • RPO interweniuje u min. Marleny Maląg w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
  • Postuluje, by artykuł 15 x ust. 1 ustawy o Tarczy 2.0 zmienić.

Europejska Konwencja Praw Człowieka zastrzega, że świadczenia wymagane w stanach nadzwyczajnych lub klęsk żywiołowych nie będą rozumiane jako praca przymusowa czy obowiązkowa. W Polsce nie został ogłoszony stan nadzwyczajny, a tylko  on poważniałby do ograniczania praw i wolności obywateli, w tym również wolności pracy.

III.7044.42.2020

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk