Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. MZ i GIS powinny informować o zakażonym personelu medycznym

Data:
  • Informacje o zakażonym personelu medycznym nie są przekazywane w komunikatach Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
  • Rzecznik Praw Obywatelskich popiera postulat Naczelnej Rady Lekarskiej, by informacje takie trafiały  do pracowników ochrony zdrowia
  • Ułatwiłoby to m.in. pracę personelu medycznego, dyrekcji szpitali oraz wojewódzkich zespołów kryzysowych

Jak w wywiadzie prasowym wskazał prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja, informacje o zakażonym personelu medycznym nie są przekazywane w komunikatach MZ oraz GIS.

Rzecznik podziela postulat regularnego przekazywania informacji o zakażonym personelu medycznym pracownikom ochrony zdrowia i środowisku lekarskiemu. Informacje te znacząco ułatwiłyby pracę personelu medycznego, dyrekcji szpitali oraz wojewódzkich zespołów kryzysowych. Pozwoliłyby m.in. na lepsze monitorowanie sytuacji kadrowej w poszczególnych zawodach medycznych i umożliwiły planowanie dalszych działań.

Wystąpienie Naczelnej Rady Lekarskiej w tej sprawie zostało przekazane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz Ministrowi Zdrowia. W stanie epidemii przekazywanie wszelkich istotnych informacji odpowiednim organom władzy i instytucjom publicznym jest kluczowe dla zapewnienia ochrony zdrowia obywateli.

RPO poprosił ministra Łukasza Szumowskiego o stanowisko.

VII.6060.25.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk