Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronwirus. Adwokaci o prawach osób wykonujących zawody medyczne

Data:
  • RPO dziękuje adwokatom z Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie za stanowisko dotyczące praw osób wykonujących zawody medyczne
  • Adwokaci argumentują, że pracownicy ci mają prawo powstrzymania się od obowiązku świadczenia pracy, jeśli pracodawca nie zapewni im odpowiednich środków ochrony osobistej w stanie epidemii wirusa SARS–COV–2.

Z kierowanych do RPO skarg wynika, że temat ten był szczególnie aktualny w szczególności w tych podmiotach oferujących opiekę całodobową (np. domy pomocy społecznej), które w warunkach słabego przygotowania kadrowego i sprzętowego, charakterystycznego zwłaszcza dla początkowego stadium zwalczania epidemii, zmuszone zostały do podejmowania często dramatycznych działań na rzecz przeciwdziałania narastającym sytuacjom kryzysowym. Niewątpliwie istota pracy personelu medycznego polega na wykonywaniu pracy w warunkach bezpośredniego i stałego zagrożenia ich zdrowia i życia. Pracownicy medyczni nie mogą być w każdej sytuacji pozbawieni prawa do powstrzymania się od pracy. Nie można wymagać od nich heroizmu, sprowadzającego się do świadomego, w przypadku braku indywidualnych środków ochrony, przekroczenia granicy ryzyka i narażania swojego życia i zdrowia w imię ratowania zdrowia i życia innych osób.  

Stanowisko Sekcji pozostaje w całkowitej zgodności ze stanowiskiem RPO. Dostrzegając potrzebę prowadzenia dyskusji publicznej na ten temat Rzecznik zdecydował o publikacji na stronie swojego urzędu stanowiska Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 15 maja 2020 r.

III.7050.10.2020

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk