Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komisja Polityki Senioralnej przyjęła informację RPO na temat przestrzegania praw osób starszych

Data:
Tagi: kalendarium

- Kwestie ochrony praw seniorów traktujemy absolutnie priorytetowo - na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Senioralnej 5 października rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar przedstawił informację na temat przestrzegania praw i równego traktowania osób starszych oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek (patrz załącznik). Po dyskusji Komisja przyjęła informację do wiadomości.

Rzecznik praw obywatelskich przedkładając informację przedstawił też posłom problemy, które znalazły się w wystąpieniach generalnych RPO do władz państwowych i samorządów prawniczych. To m.in. kwestie emerytalne (wliczanie czasu opieki nad dziećmi w starym i nowym systemie emerytalnym, wysokość świadczeń kobiet z rocznika ’53, które przeszły na wcześniejsze emerytury, dostosowanie mieszkań komunalnych do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, ochrona osób starszych przed groźbą przewłaszczenia mieszkania pod zabezpieczenie spłaty niewielkiej nawet pożyczki).

Przypomniał prowadzoną przez Biuro RPO akcję „Za starość nasza i waszą”, przestawił najnowszą publikację przygotowaną dzięki współpracy z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych „System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania”.

Przypomniał też działania społeczne RPO – w tym ostatnio podpisaną umowę o współpracy radców prawnych z uniwersytetami trzeciego wieku. Wskazał na znaczenie długofalowej polityki senioralnej.

Posłowie PiS krytykowali działania RPO za to, że za dużo jest w niej działalności analitycznej, a za mało - "konkretnych działań". Zwracali uwagę na problem przemocy wobec osób starszych.

Adam Bodnar podkreślał, że raporty i analizy RPO zawsze prowadzą do konkretnych postulatów i wniosków, które pomagają w tworzeniu warunków przyjaznych seniorom nie tylko na szczeblu centralnym, ale lokalnie (przywołana na wstępie publikacja zawiera np. konkretne zalecenia i wiedzę o tym, co robić, by seniorzy mogli mieszkać u siebie, w znanych miejscach, i nie przeprowadzać się do domów pomocy społecznej).

Wiceprzewodniczący komisji Michał Szczerba (PO) przypomniał, że RPO nie ma prawa do inicjatywy ustawodawczej, może za to wskazywać organom państwa, co warte jest podjęcia - i to robi bardzo konkretnie.  Poseł Szczerba zapowiedział też zgłoszenie projektu dezyderatu Komisji wspierającego działania RPO na rzecz Konwencji o prawach osób starszych (https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/za-starosc-nasza-i-wasza).

W spotkaniu brali także udział przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

 

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk