Biuletyn Informacji Publicznej RPO

„Prawa człowieka to też prawa seniorów”. Dr Sylwia Spurek gościem Forum III Wieku

Data:
Tagi: wydarzenie

- Musimy zacząć patrzeć na prawa seniorów i seniorek przez pryzmat praw człowieka – mówiła dr Sylwia Spurek podczas debaty „Polityka senioralna wyzwaniem dla Europy. Szanse i bariery starzejącego się społeczeństwa”, która odbyła się w Nowym Sączu w ramach Forum III Wieku. To jedno z wydarzeń towarzyszących Forum Ekonomicznemu w Krynicy.

Zastępczyni RPO ds. równego traktowania zwracała uwagę, że rządowe programy poświęcone osobom starszym: ASOS i Senior-Wigor przyczyniły się  do wprowadzenia wielu ciekawych inicjatyw na poziomie lokalnych społeczności. Dr Spurek zaznaczyła jednak, że dają one możliwości rozwoju przede wszystkim aktywnym organizacjom i samorządom. Tymczasem należy się zastanowić, czy korzyści płynące z tych programów mogą odczuć osoby starsze zamieszkujące obszary, na których takiej aktywności społecznej i samorządowej brakuje. Dlatego jej zdaniem potrzebne są skuteczne działania systemowe, które dotrą wszędzie tam, gdzie seniorzy potrzebują wsparcia.

Dr Spurek mówiła również o potrzebie upowszechniania wiedzy na temat prac prowadzonych w ONZ nad Konwencją o prawach osób starszych. W Biurze RPO została zainicjowana kampania „Za starość naszą i waszą!”. Jej celem jest zebranie szerokiego poparcia dla tej konwencji. W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich ten dokument może przyczynić się do wzmocnienia realizacji praw osób starszych - zarówno tych, które chcą aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu otaczającej ich rzeczywistości, jak i tych, które potrzebują wsparcia w codziennym życiu.

- Polska powinna - w interesie seniorów- powiedzieć wyraźnie TAK dla Konwencji o prawach osób starszych – apelowała dr Sylwia Spurek.

W debacie wzięli udział m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dr Elżbieta Bojanowska, pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania Wojciech Kaczmarczyk, przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta Marek Cytacki, wiceprzewodnicząca Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej Wioletta Wilimska oraz pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. polityki senioralnej dr Anna Okońska-Walkowicz.

Organizatorami Forum III Wieku są: Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku i Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego. Do udziału w  tym wydarzeniu  zgłosiło się ponad 200 liderów UTW - z kraju i zagranicy. W Forum III Wieku uczestniczą także reprezentanci innych organizacji seniorskich, jak również osoby zainteresowane tematyką starzejącego się społeczeństwa i procesów demograficznych, w tym Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Seniorów Leif Hallberg ze Szwecji  i Prezydent Światowej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku prof. Francois Vellas z Francji.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk