Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Seminarium nt. Kondycji Geriatrii w Polsce

Data:
Tagi: kalendarium

Jak wygląda w Polsce opieka geriatryczna? Jak kształceni są lekarze i personel medyczny zajmujący się osobami starszymi? Co to jest psychogeriatria i jakie jest jej znaczenie dla utrzymania dobrej kondycji osób starszych? – to niektóre z zagadnień omówionych podczas seminarium na temat kondycji geriatrii w Polsce, które 13 września odbyło się w Biurze RPO.

Uczestnicy seminarium zastanawiali się, co w systemie geriatrii udało się w ostatnich latach zmienić na lepsze, a nad czym trzeba jeszcze popracować. Zostały zaprezentowane wnioski z kontroli dotyczącej „Opieki medycznej nad osobami w wieku podeszłym”. Paneliści zwrócili uwagę na stały wzrost finansowania poradni i oddziałów geriatrycznych oraz psychogeriatrycznych przez NFZ, zaznaczyli jednak, że liczba podpisywanych kontraktów i tempo wzrostu wciąż nie są wystarczające. Jednym z poruszonych zagadnień była także tzw. teleopieka (konsylium geriatrów), która może przyczynić się do zwiększenia dostępności lekarzy tej specjalności.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele parlamentu, świata nauki, medycyny, samorządów wojewódzkich oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych.

Wśród panelistów byli: prof. Barbara Bień - ordynator Kliniki Geriatrii w Białymstoku, prof. Tadeusz Parnowski - kierownik II Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, dr Jarosław Derejczyk - dyrektor Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach, dr Maria Smereczyńska z Najwyższej Izby Kontroli oraz Maciej Karaszewski z Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Główne wnioski z Seminarium:

  • wciąż brakuje sprawnego systemu opieki zdrowotnej i społecznej osób starszych,
  • należy skoordynować opiekę lekarską, społeczną i rodzinną nad pacjentami geriatrycznymi,
  • opieka geriatryczna jest niedofinansowana,
  • trzeba zmienić system kształcenia kadry lekarskiej, pielęgniarskiej i opiekunów osób starszych,
  • konieczne jest wsparcie psychogeriatrii.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk