Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Informacja RPO o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka

Rzecznik corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (art. 19 ustawy o RPO). W tym miejscu zebrane są informacje o debatach nad raportami RPO i wystąpienia RPO przed obu izbami parlamentu

Liczba wyników: 67