Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Senatorowie za inicjatywą ustawodawczą w sprawie emerytur kobiet z rocznika '53

Data:

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu na posiedzeniu w dniu 20 września przyjęła uchwałę o podjęciu inicjatywy ustawodawczej, dotyczącej zmiany zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej osób urodzonych po 1948 r., które pobierały emeryturę wcześniejszą (petycja P – 29/16).

Przewidywana zmiana ustawy emerytalnej ma na celu naprawę błędnej regulacji, która dotyczyła przede wszystkim kobiet urodzonych w 1953 r., poprzez stworzenie możliwości obliczania emerytury według nowych zasad bez pomniejszania jej podstawy o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych.

Na konieczność wprowadzenia takiej regulacji wskazywał także wielokrotnie Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2013-2016. 

W trakcie spotkań regionalnych (m.in. w Łodzi) kobiety z rocznika '53 zgłaszały ten problem. Dlatego 11 lipca RPO skierował do Senackiej Komisji stanowisko popierające powyższą petycję i wskazujące na zasadność podjęcia inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie.

Na tym samym posiedzeniu komisja podjęła również decyzję w sprawie przeprowadzenia zmian w ustawie emerytalnej w zakresie zaliczania urlopów wychowawczych do stażu emerytalnego, co również było postulatem RPO.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Dagmara Derda
Data:
Operator: Dagmara Derda