Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Godność się nie starzeje. Rzecznik wziął udział w posiedzeniu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Data:

- Wiele rzeczy, wiele spraw i idei starzeje się na tym świecie, ulega presji czasu. Lecz nie starzeje się godność, nie starzeje się solidarność. One są z nami, odradzają się w każdym pokoleniu – mówił rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar podczas inauguracyjnej sesji II kadencji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Uroczyste posiedzenie odbyło się 3 października w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

Rzecznik zaznaczył, że prawa człowieka to także prawa seniorów. Wskazywał, że w wielu przypadkach osoby starsze są dyskryminowane - ze względu na wiek, z powodu towarzyszącej podeszłemu wiekowi słabości i ograniczenia sprawności.  Opowiedział o idei spotkań regionalnych RPO, w których biorą udział również przedstawiciele środowiska seniorów. Najczęściej zgłaszane przez nich  problemy to brak dostępu do poradni geriatrycznych, rehabilitacji, ośrodków dziennego pobytu dla osób z demencją. Brak podstawowego wsparcia dla opiekunów osób starszych, tracących samodzielność stopniowo (w przypadku choroby Alzheimera) lub nagle – z dnia na dzień (z powodu wylewu bądź udaru).

Rzecznik mówił też o wyzwaniach w dziedzinie praw seniorów. - Wdrożenie ze wszech miar pozytywnych rządowych programów, takich jak ASOS i Senior WIGOR, trafia przede wszystkim do aktywnych i tych, którzy są w dobrej lub średniej kondycji. Pilnie potrzebne są programy pomagające najstarszym, najsłabszym oraz ich opiekunkom. Wymaga to włączenia kwestii starzenia się społeczeństwa w główny nurt polityki zarówno centralnej, jak i lokalnej – podkreślał dr Bodnar.

RPO zaapelował również o przyłączenie się do akcji „Za starość naszą i waszą!”, której celem jest zebranie szerokiego poparcia dla międzynarodowej Konwencji o prawach osób starszych.

- Żeby poprawić jakość życia seniorów każdy ma do wykonania wiele zadań: parlament, rząd, władze lokalne, Rzecznik Praw Obywatelskich również. Ale bez zaangażowania Waszej wiedzy, mądrości i entuzjazmu wszystkie instytucje będą słabe. To nie instytucje zmieniają świat, ale ludzie tacy jak Wy – zaznaczył dr Adam Bodnar.

Posiedzenie parlamentu jest częścią obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Delegatów parlamentu wybierają organizacje zrzeszające seniorów m.in. Uniwersytety Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz gminne rady seniorów. Parlament jest inicjatywą społeczną, ma monitorować sytuację osób starszych w Polsce oraz reprezentować ich interesy. Po raz pierwszy zebrał się 1 października 2015 r.

W uroczystym posiedzeniu wzięli udział m.in. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, wicemarszałkowie Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska i Barbara Dolniak oraz wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej Michał Szczerba.

 

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk