Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Biegli sądowi. Zmiana, która poprawi działanie sądów, czeka na wdrożenie już czwarty rok. Ponowne wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości

Data:
  • Już trzy lata temu Minister Sprawiedliwości obiecał prace nad ustawą, która jest kluczowa do poprawienia pracy sądów
  • To z powodu kłopotów z biegłymi sprawy ciągną się w sądach latami.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie kierował do Ministra Sprawiedliwości postulat dotyczący pilnej potrzeby uchwalenia przez prawodawcę kompleksowej ustawy o biegłych sądowych.  Postulat ten związany jest z dążeniem Rzecznika do zapewnienia obywatelom właściwej gwarancji prawa do sądu wynikającej ze standardu wyrażonego w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

Z treści korespondencji prowadzonej w tej sprawie wynika, że Ministerstwo Sprawiedliwości – dostrzegając problemy podjęło decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem ustawy o biegłych sądowych. Od tego czasu upłynęły już trzy lata. Mimo rozpoczęcia nowej kadencji, Ministerstwo Sprawiedliwości w  dalszym ciągu nie przedstawiło opinii publicznej jakiejkolwiek informacji na temat etapu prac lub postępu w pracach nad rządowym projektem ustawy, która w sposób kompleksowy uregulowałaby problematykę dotyczącą biegłych sądowych.

VII.510.20.2015

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk