Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zbyt mało biegłych sądowych w sprawach cywilnych. To poważny problem, któremu przygląda się Rzecznik

Data:

Chodzi szczególnie o biegłych z zakresu medycyny w okręgu gdańskiego Sądu. Jest ich zbyt mało by sprawnie prowadzić postępowania sądowe. Długi czas sporządzania opinii przez biegłych sądowych przedłuża sprawy błędów medycznych. BPG.514.7.2016 BT
 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk