Biuletyn Informacji Publicznej RPO

W Kaliszu o doświadczeniach innowacyjnego Ośrodka Diagnozy i Terapii Autyzmu „Nowa Nadzieja"

Data:

Jak wdraża się nowe metody pomocy dzieci z diagnozą spektrum autyzmu? Z jakimi problemami spotykają się rodzice? Jak polska służba zdrowia i polska szkoła reagują na innowacyjne pomysły i rozwiązania terapeutyczne?

- Mamy wrażenie, że choć zdobyliśmy ogromną wiedzę i mamy doświadczenie, to w innym miejscu w Polsce inni rodzice samodzielnie muszą pokonywać ten sam tor przeszkód, przez który my już przebrnęliśmy - mówili przedstawiciele Fundacji "Nowa Nadzieja".

Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” w Kaliszu powstała w 2008 r. dzięki wysiłkowi rodziców chorych dzieci. Opiekuje się ponad 400 dziećmi, w większości z diagnozą spektrum autyzmu. Jej ośrodki działają w Kaliszu i w Poznaniu.  Zarządzający Fundacją są przedsiębiorcami – rodzicami, którzy stworzyli organizację. Stworzyli wraz z współpracownikami, wybitnymi ekspertami,  nowatorski w skali Polski ośrodek kompleksowej diagnozy i terapii autyzmu. Fundacja na stale współpracuje z ośrodkiem terapii autyzmu w Portland a amerykańscy specjaliści dwa razy w roku odwiedzają Polskę.

Wizyta Adama Bodnara w Fundacji zorganizowana została w ramach spotkań regionalnych RPO w Wielkopolsce, w czasie których Adam Bodnar rozmawia z przedstawicielami lokalnych społeczności i organizacji pozarządowych oraz odwiedza miejsca ważne dla poszanowania praw człowieka. 

W spotkaniu wzięli udział: Piotr Tomankiewicz, prezes Zarządu Fundacji,  wiceprezeska  Dorota Madejka  i dr Justyną Leszka - kierowniczka zespołu diagnostycznego Ośrodka oraz Zarządu jej dyrektorka. 

Pierwszym problemem rodzin jest to, że diagnostyka dzieci  - robiona poza NFZ – jest płatna, a usługi w ramach ubezpieczenia są trudno dostępne. Podobnie jest z terapiami. Fundacja, prowadząc nowoczesne terapie, stara się, by przynajmniej dla stowarzyszonych rodziców były one tańsze. Tymczasem Fundacja przekonała się, że kluczowa w pomocy dziecka jest wczesna diagnoza, a potem - dobra organizacja otoczenia dziecka i jego integracja z rówieśnikami, dzięki dobremu przygotowaniu szkoły. Dzieciom, których rodziców nie stać na dobrze zorganizowaną pomoc, grozi postępujące wykluczenie społeczne. Zostaną pozbawione szany na normalne życie...

  • Autyzm jest biologicznie uwarunkowanym zaburzeniem rozwoju, które powoduje dotkliwe trudności w postrzeganiu świata, porozumiewaniu się oraz kontaktach społecznych. Wszystkie sukcesy podopiecznych Fundacji „Nowa Nadzieja” są efektem hojności darczyńców, dzięki którym dzieci są leczone i rehabilitowane na światowym poziomie. Fundacja organizuje ich leczenie, finansuje rehabilitację i edukację, organizuje bezpłatne szkolenia oraz promuje ideę kompleksowego podejścia do autyzmu. 

 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk