Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik patrzy władzy na ręce, ale aktywności obywatelskiej nie zastąpi. Spotkanie Adama Bodnara z uczniami w Kaliszu

Data:
Tagi: kalendarium

Kim jest Rzecznik Praw Obywatelskich? Jak i po co patrzy władzy na ręce? - rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar opowiadał o tym uczniom kaliskich szkół średnich, którzy przyszli na spotkanie z nim w II LO im. Tadeusza Kościuszki. Mówił też o tym, w jaki sposób w latach 80. powoli powstawały instytucje kontrolujące władzę - od sądów administracyjnych poczynając. - Być może władze komunistyczne w 1987 r. zakładały, że urząd RPO będzie fasadowy. Ale ponieważ pierwszą rzeczniczką została profesor Ewa Łętowska, tak się nie stało - to prof. Łętowska dzięki swojej ogromnej wiedzy i pasji nadała tej instytucji siłę i znaczenie - powiedział Adam Bodnar. - To jest urząd, który cały czas, mimo że zmieniają się rzecznicy, upomina się o to samo, o prawa ludzi. Rzecznika powołuje Sejm na pięć lat i daje mu dużą swobodę. Wiadomo bowiem, że zajmowanie się prawami człowieka musi prowadzić do krytykowania władzy, ale merytoryczna krytyka poprawia jakość pracy państwa.

Pytanie z sali: Nie wydaje mi się, by teraz wystąpienia generalne RPO przynosiły teraz jakieś efekty.  Czy jest dla Pana jakaś alternatywa, by działać skutecznie?

- Ależ wystąpienia RPO do władz są skuteczne. Na większość z kilkuset wystąpień generalnych rocznie RPO dostaje odpowiedzi i udaje się wspólnie poprawiać prawo i polityki. Ale też RPO nie występuje tylko po to, by się z nim zgadzano. Wskazuje problem, broni wartości – to też jest jego rola – odpowiedział Adam Bodnar. – Rolą Rzecznika jest przekonywanie. Ale to nie zwalnia obywateli od zabierania głosu, bo to od nas wszystkich zależy, jak będą respektowane nasze prawa.

Spotkanie z uczniami zorganizowane zostało z okazji konsultacji regionalnych RPO w Wielkopolsce, które trwają do 27 kwietnia.

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu powstało w 1904 roku, jako jedna z pierwszych szkół średnich z językiem polskim w Kongresówce. Początkowo funkcjonowała pod nazwą Polska Średnia Szkoła Handlowa, od 1918 Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki, następnie Gimnazjum i Liceum, a od 1957 funkcjonuje pod obecną nazwą. Absolwenci tej szkoły brali udział w I wojnie światowej, wojnie polsko-bolszewickiej, II wojnie światowej. Tablica ku pamięci ofiar dwóch pierwszych wydarzeń znajduje się w auli, gdzie odbyło się spotkanie z RPO. Tablicę tę w 1921 roku odsłonił marszałek Józef Piłsudski.

W szkole działa Klub Europejczyka. Jego celem jest kształtowanie świadomości obywatelskiej, organizowanie wyjazdów, spotkań przygotowanie do wielu olimpiad przedmiotowych, w których uczniowie z powodzeniem startują. 

Ważne linki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-04-20 12:01:42
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk