Godło RP
Biuletyn Informacji Publicznej RPO
Zawartość

Informacja roczna

 • opis kategorii - Informacja roczna

  Rzecznik może samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające

  Może: zbadać każdą sprawę na miejscu; żądać złożenia wyjaśnień, przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej przez naczelne i centralne organy administracji państwowej, organy administracji rządowej, organy organizacji spółdzielczych, społecznych, zawodowych i społeczno-zawodowych oraz organy jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, a także organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych; żądać przedłożenia informacji o stanie sprawy prowadzonej przez sądy, a także prokuraturę i inne organy ścigania oraz żądać do wglądu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich akt sądowych i prokuratorskich oraz akt innych organów ścigania po zakończeniu postępowania i zapadnięciu rozstrzygnięcia; zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii

   

 • Podkategorie dla Informacja roczna

  Liczba całkowita wyników: 31

  Formularz wyszukiwania

  Data początkowa
  Data końcowa
  Subskrybuj Informacja roczna