Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2016 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Autor informacji: Naczelnik Wydziału Informacji Statystycznej
Data publikacji: 2017-08-21 11:20:27
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także