Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Autor informacji: Naczelnik Wydziału Informacji Statystycznej
Data publikacji: 2013-06-20 10:21:32
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk