Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Data:
Autor informacji: Naczelnik Wydziału Informacji Statystycznej
Data publikacji: 2013-06-20 10:21:32
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk