Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2014 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Autor informacji: Naczelnik Wydziału Informacji Statystycznej
Data publikacji: 2015-06-15 15:07:04
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk