Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Data:

W kierowanych w 2015 r. do Rzecznika sprawach dominowała problematyka prawa karnego (22,2% spraw), prawa karnego wykonawczego (20,9% spraw), prawa cywilnego (19,1% spraw), prawa administracyjnego i gospodarczego (15% spraw) oraz prawa pracy i zabezpieczenia społecznego (11,6% spraw).

Obywatele napisali do Rzecznika 57 627 razy, a pracownicy Biura Rzecznika przyjęli 5 656 osób. W ramach bezpłatnej infolinii porad i wyjaśnień udzielili 38 074 osobom. Rzecznik podjął też 506 spraw z własnej inicjatywy (m.in. po publikacjach medialnych), skierował 286 wystąpień problemowych do innych instytucji oraz złożył 21 wniosków do Trybunału Konstytucyjnego.

Załączniki:

Autor informacji: Naczelnik Wydziału Informacji Statystycznej
Data publikacji: 2016-07-04 15:58:18
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk