Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2013 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Data:

Załączniki:

Autor informacji: Naczelnik Wydziału Informacji Statystycznej
Data publikacji: 2014-05-13 09:17:04
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk