Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komisja Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością

Komisja Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością wspiera Rzecznika Praw Obywatelskich w realizacji jego ustawowych zadań, a w szczególności w zakresie:

  1. monitoringu ochrony wolności i praw człowieka i obywatela w procesie stosowania prawa,
  2. przygotowywania analiz i monitoringu  ze względu na  niepełnosprawność,
  3. monitoringu Konwencji ds. Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto, Komisja  przygotowuje:

  1. wnioski de lege ferenda,
  2. uwagi i rekomendacje dotyczące obowiązujących lub projektowanych zmian aktów prawnych,
  3. propozycje zmian systemowych,
  4. tezy do wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich.

Komisja promuje dobre praktyki oraz wykonuje inne zadania zlecane przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Komisja zainaugurowała działalność 10 marca 2011 r. i działała do 2019 r.

Liczba wyników: 15