Biuletyn Informacji Publicznej RPO

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością.

Data:

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością. Dyskutowano m.in. o równości osób z niepełnosprawnościami wobec prawa, sytuacji prawnej osób ubezwłasnowolnionych oraz złożonym przez Polskę oświadczeniu interpretacyjnym do art. 12 Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Autor informacji: Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz