Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością

Data:

Opracowanie zaleceń dla poszczególnych instytucji zobowiązanych do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych było tematem posiedzenia Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Autor informacji: Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych
Data publikacji: 2013-02-26 12:24:52
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data: 2021-05-27 09:44:53
Operator: AnetaKosz