Biuletyn Informacji Publicznej RPO

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością.

Data:

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością. Głównym tematem spotkania były nowe obowiązki RPO wynikające z powierzenia Rzecznikowi zadania monitorowania wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Autor informacji: Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz