Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością

Data:

W Biurze RPO odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością. Spotkanie było poświęcone sytuacji osób z niepełnosprawnościami w domach pomocy społecznej oraz monitoringowi realizacji postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Przedstawiono m.in. wnioski z kontroli przeprowadzonych przez Krajowy Mechanizm Prewencji oraz wyniki analizy regulaminów domów pomocy społecznej pod kątem przestrzegania praw i wolności osób z niepełnosprawnościami. Dyskutowano również o najważniejszych wnioskach zawartych w sprawozdaniu RPO oraz tzw. społecznym Raporcie Alternatywnym z realizacji przez Polskę postanowień Konwencji ONZ.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz