Zawartość

Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością

Data: 
2015-05-26

W Biurze RPO odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością. Spotkanie było poświęcone sytuacji osób z niepełnosprawnościami w domach pomocy społecznej oraz monitoringowi realizacji postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Przedstawiono m.in. wnioski z kontroli przeprowadzonych przez Krajowy Mechanizm Prewencji oraz wyniki analizy regulaminów domów pomocy społecznej pod kątem przestrzegania praw i wolności osób z niepełnosprawnościami. Dyskutowano również o najważniejszych wnioskach zawartych w sprawozdaniu RPO oraz tzw. społecznym Raporcie Alternatywnym z realizacji przez Polskę postanowień Konwencji ONZ.

Autor informacji: 
Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami

Galeria

  • Znak pierwszeństwa dla osoby z niepełnosprawnością na szarym chodniku

    Niepełnosprawność
Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami
Data publikacji: 2015-05-26 15:59:24
Osoba udostępniająca: Justyna Z@recka
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2021-05-27 10:24:47 Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością AnetaKosz