Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komisja Ekspertów RPO rozmawia o potrzebie stworzenia systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

Data:

Prawo do życia rodzinnego i wsparcie rodzin osób z niepełnosprawnościami oraz dostęp osób z niepełnosprawnościami do opieki zdrowotnej były głównymi tematami posiedzenia Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością, która działa przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Uczestnicy spotkania mówili m.in. o systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu ról rodzicielskich. Przyczynkiem do dyskusji była sprawa pani Joanny z Zielonej Góry, której sąd postanowił odebrać dziecko. Rzecznik zajął się tym problemem i wysłał na miejsce swoich przedstawicieli Andrzeja Stefańskiego głównego koordynatora ds. projektów regionalnych i Dariusza Supła zastępcę dyrektora Centrum Projektów Społecznych w Biurze RPO. Dzięki interwencji RPO i zaangażowaniu wielu instytucji dziecko nie zostało odebrane matce. Ta sprawa pokazała jednak, jak bardzo potrzebne jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Podczas spotkania eksperci dyskutowali o możliwych konsekwencjach wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. względnego zakazu małżeńskiego. Wniosek w tej sprawie złożył Rzecznik Praw Obywatelskich.

Członkowie Komisji omówili też kwestie dotyczące planowanych badań Rzecznika Praw Obywatelskich na temat dostępu osób z niepełnosprawnościami do opieki zdrowotnej. Tematem rozmowy była również projektowana nowelizacja ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W dyskusji na ten temat wzięła udział przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia.

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz