Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Uczyńmy szkoły przyjaznymi osobom w spektrum autyzmu. Spotkanie Marcina Wiącka z samorzecznikami

Data:

Samorzecznicy ze spektrum autyzmu spotkali się dzisiaj z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Okazją do spotkania jest Dzień Świadomości Autyzmu, który przypada 2 kwietnia.

Dziękuję za to, że działacie, żeby uczynić świat lepszym – powiedział prof. Marcin Wiącek. – Będę Was w tym wspierać. Będę wzmacniać Wasz głos. 

RPO mówił o trzech szczegółowych kwestiach.

  • RPO wspiera inicjatywę, żeby oceny z zachowania miały formę opisową.  Uznaje, że ocena w obecnej formie jest krzywdząca dla osób w spektrum. – Jak dotąd minister edukacji nie w pełni podzielił pogląd, będziemy dalej o to zabiegać. Będziemy wspierać wasze petycje – powiedział RPO.
  • W szkole wszyscy pracownicy powinni sobie zdawać sprawę, że są wśród uczniów i uczennic osoby, które mają szczególne potrzeby. W kursach doskonalenia nauczycieli te kwestie powinny być szczególnie obecne. 
  • Do RPO  trafiają sygnały o zjawisku przemocy w szkole wobec dzieci w spektrum. – Zrobimy wszystko, aby nie zdarzały się w przyszłości tak dramatyczne sytuacje, jak ta w Łodzi, w której ostatnio interweniowaliśmy. W każdym przypadku, który do nas trafi będziemy podejmowali interwencje – zapewnił RPO.

Samorzecznicy dziękowali rzecznikowi za wspieranie postulatów środowiska. Szczególnie dziękowali za interwencji w przypadku przemocy w szkole wobec dziecka w spektrum. Mówili o swoich inicjatywach, m.in. o kampanii „Stop przemocy w szkole”.  Zwracali też uwagę na niepokojące zjawiska i o znaczącym wzroście ich przypadków w szkołach, szczególnie stosowania siłowego przytrzymania.

„Przemoc dotyczy też tych, którzy widza, słyszą, ale nie reagują, milczą. Przemoc karmi się milczeniem. Twoje zmysły ratują życie. Jeśli widzisz, słyszysz, to reaguj! Zatrzymaj czas przemocy!” – tak o kampanii „Stop przemocy. Przyjaźnie dla autyzmu” mówili samorzecznicy.

Spotkania było okazją do podsumowania roku współpracy grup samorzeczników w spektrum z Biurem RPO.
RPO wręczył podziękowania wszystkim grupom i osobom, które wspierały BRPO w przygotowaniu spotkań regionalnych. Samorzecznicy mówili o tym, jak ważne były dla nich warsztaty organizowane przez BRPO. Przedstawiali też swoje sukcesy. Kacper z Kutna opowiedział o rezygnacji w dzwonków w Szkole Podstawowej nr 4.

Koordynatorki z Chełma mówiły o inicjatywach na rzecz rodziców dzieci w spektrum. W Kutnie ważne są targi edukacyjne, wspólne spotkania, w tym szczególnie przyjemne było spotkanie z panią weterynarz z Kowala.  

Autor informacji: Dyrektor Centrum Projektów Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dochodzi szczegółowa relacja ze spotkania
Operator: Krzysztof Michałowski