Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Doprecyzować definicję aktywnego rolnika. Rzecznik prosi MRiRW o stanowisko

Data:
  • Zgodnie z prawem UE dopłaty bezpośrednie powinny trafiać do aktywnych rolników, prowadzących działalność rolniczą
  • Wątpliwości rolników budzi definicja aktywnego rolnika, zawarta w przesłanym do Komisji Europejskiej projekcie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej
  • Zdaniem samorządu rolniczego, zaproponowane rozwiązanie chroni interesy osób, które posiadają grunty, ale nie prowadzą działalności rolniczej
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanowisko co do przyjętej definicji 

W ocenie samorządu rolniczego przyjęta w polskim Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023-2027 definicja aktywnego rolnika nie wyklucza ze wsparcia osób, które nie prowadzą faktycznie działalności rolniczej.

Krajowa Rada Izb Rolniczych wskazała na konieczność doprecyzowania w krajowych aktach wykonawczych definicji aktywnego rolnika oraz wymogów stawianych beneficjentom - aby ograniczyć skalę wypłat płatności bezpośrednich dla osób, które nie prowadzą działalności rolniczej. Zwróciła uwagę, że zgodnie z prawem UE dopłaty powinny trafiać do aktywnych rolników, prowadzących działalność rolniczą.

W projekcie Planu Strategicznego WPR przesłanym do Komisji Europejskiej zapisano następującą definicję: rolnicy, którzy za poprzedni rok otrzymali płatności bezpośrednie w kwocie nieprzekraczającej 5 tys. euro, będą automatycznie uznawani za aktywnych zawodowo. W przypadku zaś, gdy kwota płatności za poprzedni rok przekracza 5 tys. euro, rolnik będzie uznawany za aktywnego, jeżeli nie prowadzi żadnej z działalności wymienionej na negatywnej liście, takiej jak:

  • administrowanie portami lotniczymi,
  • administrowanie wodociągami,
  • administrowanie trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi,
  • świadczeniem usług przewozu kolejowego,
  • świadczeniem usług w zakresie obrotu nieruchomościami.

Projekt uwzględnia też wyjątki, w których rolnik może ubiegać się o dopłaty po przekroczeniu 5 tys. euro, mimo prowadzenia wyżej wymienionych działalności.

Podnoszone publicznie wątpliwości dotyczą faktu, że takie rozwiązanie chroni interesy osób posiadających grunty, które działalności rolniczej nie prowadzą. 

W związku z tym, że taka sytuacja wywołuje wątpliwości w kontekście wartości konstytucyjnych, RPO Marcin Wiącek zwraca się do wicepremiera Henryka Kowalczyka o stanowisko co do ukształtowania definicji aktywnego rolnika w odniesieniu do Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023-2027.

VII.7005.1.2022

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-10-27 14:23:11
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2022-11-24 12:05:42
Opis: Dochodzi odpowiedź MRiRW
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2022-10-31 12:00:03
Operator: Krzysztof Michałowski