Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kiedy przepisy dopuszczające produkcję rolną na ugorach? RPO do Ministra Rolnictwa ws. rozporządzenia KE. Odpowiedź resortu

Data:
  • Komisja Europejska wydała rozporządzenie ustanawiające odstępstwa od zakazu produkcji na ugorach
  • Wymaga ono przyjęcia odpowiednich przepisów przez państwa członkowskie
  • Rzecznik Praw Obywatelskich pyta Ministra Rolnictwa o postęp prac nad zmianą przepisów
  • AKTUALIZACJA: Wszystkie niezbędne działania podjęto w celu umożliwienia polskim rolnikom skorzystania z przepisów unijnych - odpisał wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu temat wykonania rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej pozwalającego państwom członkowskim na wprowadzenie odstępstwa od zakazu produkcji rolnej na gruntach przeznaczonych na ugór. Rozporządzenie zostało opublikowane 27 lipca 2022 r.

KE podjęła taką decyzję w związku konsekwencjami konfliktu zbrojnego w Ukrainie dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała bowiem gwałtowny wzrost cen towarów i ma wpływ na podaż produktów rolnych i popyt na te produkty na rynkach światowych.

Aby rolnik mógł skorzystać z tej możliwości i zwiększyć produkcję rolną, właściwe organy krajowe muszą przyjąć odpowiednie przepisy - na podstawie przewidzianej w unijnym rozporządzeniu wykonawczym delegacji.

RPO Marcin Wiącek prosi ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka o poinformowanie, czy w resorcie prowadzone są prace nad wprowadzeniem odstępstwa od tego zakazu. Jeżeli tak, prosi o wskazanie kiedy można spodziewać się wejście w życie odpowiednich zmian.

VII.7202.8.2022

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-08-25 14:03:08
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-09-26 10:04:12
Opis: Dochodzi odpowiedź
Operator: Krzysztof Michałowski