Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rolnicy, obrót ziemią, dopłaty

Problemy rolników: w obrocie i korzystaniu z ziemi, w relacjach ze spółkami energetycznymi, w działalności społecznej. Interwencje, skargi kasacyjne i wystrąpienia RPO o zmianę prawa

Liczba wyników: 164