Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Policja uniemożliwiła protestującym manifestację poglądów i zastosowała środki przymusu bezpośredniego. RPO prosi o wyjaśnienia - KSP odpowiada

Wersja Operacje
11/17/2022 - 12:00 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi odpowiedź KSP

Bieżąca wersja
10/25/2022 - 10:44 przez Krzysztof Mich…

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski