Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Za pisanie kredą po chodniku nastolatka została zatrzymana i skuta w kajdanki. Rzecznik prosi o wyjaśnienia

Data:
  • Policjanci zatrzymali nastolatkę, która pisała kredą hasła na chodniku
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu o wyjaśnienia w tej sprawie, zwłaszcza jakie były podstawy użycia środków przymusu bezpośredniego (kajdanek)

W związku z doniesieniami medialnymi Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę interwencji policji w Toruniu z 17 września 2022 r. Chodzi o zatrzymanie 17-latki, która na chodniku umieściła hasła napisane kredą.

Szczególne zaniepokojenie Rzecznika budzi zastosowanie wobec małoletniej osoby środków przymusu bezpośredniego - kajdanek. Tym bardziej, że z przekazu medialnego nie wynika, aby nie stosowała się ona do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Policji.

W związku z tym Biuro RPO prosi Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu insp. mgr Małgorzatę Jorkę o wyjaśnienia dotyczące tego zdarzenia. W tym o to jakie były podstawy podjęcia interwencji, użycia środków przymusu bezpośredniego (kajdanek do momentu zwolnienia) oraz zatrzymania. Pyta się też czy zatrzymana złożyła zażalenie na zatrzymanie lub czynności policjantów.

II.519.905.2022

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski