Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Należy zapewnić efektywny dostęp do informacji osobom starszym. Wystąpienie Rzecznika do minister Marleny Maląg

Data:
  • Z raportu RPO o sytuacji osób starszych w pandemii wynika, że skuteczność w dotarciu z informacją o możliwym wsparciu dla osób najstarszych jest niewystarczająca
  • Blisko połowa badanych osób starszych nie słyszała o rządowych lub samorządowych programach mających na celu wsparcie osób starszych w czasie pandemii
  • Dotarcie z informacją do najbardziej narażonych na wykluczenie, w sytuacjach kryzysowych wyrównuje ich szanse na przeżycie
  • Nadal konieczne są działania mające na celu włączenie wszystkich grup wiekowych w życie społeczne
  • Przekazując raport do resortu rodziny RPO prosi o podjęcie szerokiej akcji informacyjnej pośród najstarszych części społeczeństwa

W związku z obchodzonym 1 października Międzynarodowym Dniem Osób Starszych rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek przekazuje minister rodziny i polityki socjalnej Marlenie Maląg publikację "Wsparcie osób starszych w czasie pandemii. Raport z badania na temat sytuacji osób w wieku 60+ w czasie pandemii COVID-19 w Polsce".

Zwraca przy tym uwagę, że badanie to stanowi bazę dla refleksji na temat sposobów przygotowania wsparcia dla osób starszych, zarówno w czasie kryzysu takiego jak pandemia, jak również w kontekście długofalowego przygotowania do zmiany demograficznej, u której progu znajduje się także polskie społeczeństwo.

W wystąpieniu zwraca uwagę, że wyniki badania zwracają uwagę na umiarkowaną skuteczność w zakresie docierania z informacją o możliwym wsparciu do osób, które mierzą się nie tylko z trudnościami skorelowanymi z wiekiem, ale także z niepełnosprawnościami, które również mogą być charakterystyczne dla osób starszych. Sytuacja ta naraża osoby starsze na dyskryminację krzyżową, intersekcjonalną, czyli opartą na więcej niż jednej cesze danej osoby.

Działania, których celem byłoby dotarcie z informacją do najbardziej narażonych na wykluczenie grup osób miałyby zatem charakter działań wyrównujących szanse. W przypadku takich sytuacji kryzysowych jak pandemia - wyrównujących szansę na przeżycie.

Zwraca uwagę na statystyki z raportu, które skłaniają do refleksji nad sposobami skutecznego, systemowego wspierania tych, którzy tego potrzebują najbardziej.

Przekazując raport Rzecznik prosi minister Marlenę Maląg o podjęcie kompleksowych działań informacyjnych wśród osób najstarszych. Niezależnie bowiem od sytuacji kryzysowej nadal konieczne są działania mające na celu włączenie wszystkich grup wiekowych w życie społeczne.

XI.415.1.2022

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MRiPS
Operator: Łukasz Starzewski