Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Uczniowie szkół podstawowych ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi mogą być dyskryminowani. Odpowiedź MEiN

Wersja Operacje
09/01/2022 - 06:59 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi odpowiedź MEiN

Bieżąca wersja
07/22/2022 - 11:33 przez Łukasz Starzewski

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MEiN
Operator: Łukasz Starzewski