Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przyszłość systemu ochrony zdrowia psychicznego. Rzecznik prosi premiera o stanowisko

Data:
  • Polskie Towarzystwo Psychiatrii Środowiskowej napisało w tej sprawie list otwarty do premiera
  • Środowiska psychiatryczne dostrzegają sygnały świadczące o odchodzeniu od reformy systemu opieki psychiatrycznej i powrocie do dysfunkcyjnego i archaicznego systemu scentralizowanej ochrony zdrowia psychicznego
  • Tylko kontunuowanie reformy zapewni osobom w kryzysie psychicznym dostęp do opieki w godziwych warunkach i z poszanowaniem godności pacjenta - podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich 

Marcin Wiącek prosi zatem premiera Mateusza Morawieckiego o stanowisko co do przyszłości systemu ochrony zdrowia psychicznego.

Rzecznik z dużym niepokojem zapoznał się z listem otwartym Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Środowiskowej do premiera, dotyczącym przyszłości reformy systemu opieki psychiatrycznej w Polsce.

List wskazuje, że środowiska psychiatryczne dostrzegają pewne sygnały świadczące o odchodzeniu od reformy systemu opieki psychiatrycznej i powrocie do dysfunkcyjnego i archaicznego systemu scentralizowanej ochrony zdrowia psychicznego.

Wywołuje to uczucie zawodu, chaosu i niepewności zarówno wśród pracowników służby zdrowia, jak i samych pacjentów. 

W tej sytuacji organizacje społeczne, którym bliskie jest dobro pacjentów, oczekują dalszego, systematycznego rozwoju sieci centrów zdrowia psychicznego w kraju, niezmienności sposobu jego finansowania oraz wzrostu finansowania systemu ochrony zdrowia psychicznego do wysokości 6%.

Rzecznik Praw Obywatelskich w pełni popiera te oczekiwania. Tylko bowiem kontunuowanie reformy zapewni osobom w kryzysie psychicznym dostęp do opieki w godziwych warunkach i z poszanowaniem godności pacjenta, jako człowieka.

V.7016.42.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MZ
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski