Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla ZRPO Hanna Machińska wzięła udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności poświęconym ośrodkom zamkniętym dla uchodźców

Wersja Operacje
06/24/2022 - 15:46 przez Krzysztof Mich…

Dochodzą zdjęcia i uzupełnienie z podsumowania dyskusji

Bieżąca wersja
06/24/2022 - 12:17 przez Krzysztof Mich…

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-06-24 13:10:54
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski