Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Obcokrajowcy w detencji administracyjnej. Wyniki monitoringu KMPT w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców w Polsce

Data:

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wstrząsające historie osób, które doświadczyły tortur. Matek, których dzieci miały przestrzelone stopy; mężczyzn, którzy widzieli zmarłych przyjaciół; osób, które wielokrotnie podejmowały próby samobójcze.

To tylko niektóre sytuacje ujawnione podczas 9 wizytacji i rekontroli przeprowadzonych przez KMPT w 6 ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców w latach 2016-2018.

Celem publikacji jest przedstawienie wniosków płynących z tych wizytacji, zdiagnozowanie kluczowych problemów systemowych oraz wskazanie nieprawidłowości, które w wielu przypadkach przyczyniają się bezpośrednio do retraumatyzacji ofiar tortur.

Załączniki:

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach (CC BY-SA)
Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP