Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla „Podatek Belki” do likwidacji lub zmiany. Rzecznik do MF (Wideo). Jest odpowiedź. Ponowne pismo RPO

Wersja Operacje
03/28/2023 - 10:02 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi ponowne pismo do MF

Bieżąca wersja
08/01/2022 - 06:58 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi odpowiedź MF

07/01/2022 - 15:57 przez Krzysztof Mich…

Dochodzi apel RPO

06/22/2022 - 14:29 przez Łukasz Starzewski

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi ponowne pismo do MF
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MF
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi apel RPO
Operator: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski